Příručka přežití v civilizovaném světě
aneb první pomoc jak jí možná neznáte


Tento text je možné volně šířit a využívat pro komerční i nekomerční účely, nesmí však být bez souhlasu autora měněn a musí být doprovázen informací o autorství včetně odkazu na tyto webovské stránky, odkud si čtenář může stáhnout případnou aktuálnější verzi textu:

http://ondrejvitous.cz/prvnipomoc/Ke stažení: